Fremskridt til folket

Nedlæg regionsrådene

Regionsrådene skal nedlægges, det er jo alligevel staten der opkræver skatten til regionerne og som dermed i sidste ende har den politiske magt. Så kan staten udpege en professionel bestyrelse til at stå for hospitalsdriften.  De øvrige opgaver i regionerne fordeles mellem kommunerne og staten.

Sænk skatterne

Skatter og afgifter skal sættes ned, således at borgerne får større råderet over deres indtjening og dermed også bedre mulighed for at klare sig selv. Det vigtigste er forhøjelsen af den skattefri bundgrænse.  Hvis du fortsat ønsker stigende skatter og afgifter, en elendig udlændingepolitik – så skal du fortsat stemme på de andre partier.

Er du derimod enig med Fremskridtspartiet og ønsker lavere skatter og afgifter og kræver en strammere udlændingepolitik samt et bedre sygehusvæsen – så kan du stemme på Fremskridtspartiet.

Fuld stop for uddeling af statsborgerskab

”Det folk, som af misforstået gæstmildhed eller verdensborgerlighed eller kristenkærlighed kaster statsborgerskabet i grams på sin arveret og sit modersmål, ja et sådant folk vil ende med at se de fremmede opkaste sig til deres herrer.”