Er du enig i følgende?

Stop for bureaukratiet i EU: Der skal afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang både i EU og herhjemme. Danmark skal ikke længere være duks i klassen og være de første til at gennemføre EU-reglerne før de andre lande, til skade for dansk erhverv. Det store rejsecirkus hvor hvor  Europaparlamentet  skiftevis holder til i henholdsvis […]

Fremskridt til folket

Nedlæg regionsrådene Regionsrådene skal nedlægges, det er jo alligevel staten der opkræver skatten til regionerne og som dermed i sidste ende har den politiske magt. Så kan staten udpege en professionel bestyrelse til at stå for hospitalsdriften.  De øvrige opgaver i regionerne fordeles mellem kommunerne og staten. Sænk skatterne Skatter og afgifter skal sættes ned, […]