Er du enig i følgende?

Stop for bureaukratiet i EU:

Der skal afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang både i EU og herhjemme. Danmark skal ikke længere være duks i klassen og være de første til at gennemføre EU-reglerne før de andre lande, til skade for dansk erhverv. Det store rejsecirkus hvor hvor  Europaparlamentet  skiftevis holder til i henholdsvis Bryssel og Strasbourg skal stoppes straks. Kontrol ved grænserne og i lufthavene skærpes, ikke mindst i lyset af de seneste terrorangreb.

Danmark skal beholde den danske krone og ikke indføre euroen.

 

Det skal kunne betale sig at arbejde:

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er både af rent menneskelige, men også  økonomiske grunde væsentligt , at folk i den arbejdsdygtige alder kommer i beskæftigelse. Nedsættelse af skatten på arbejde vil gøre det mere attraktivt at tage et job. Sociale ydelser skal ikke være højere end at det det økonomisk kan betale sig at tage et arbejde. Førtidspensionering skal ikke bruges til at placere unge på livsvarige ydelser. Det er vigtigt at alle i den arbejdsdygtige alder, så vidt muligt kommer  i  beskæftigelse  i stedet for passivt, at modtage en ydelse uden at yde en indsats.

 

Stop for den lemfældige tildeling af dansk statsborgerskab:

I en situation hvor der er mangel på arbejdskraft er vi i fremskridtspartiet  ikke modstandere af arbejds-duelige og arbejdsvillige mennesker fra andre lande bosætter sig i Danmark i kortere eller længere tid, hvis de brødføder sig selv. Men et sådant ophold skal ikke automatisk føre til at der efter en vis årrække tildeles dansk statsborgerskab. Grundtvig  der var med i den grundlovgivende forsamling  og den første formand for indfødsretsudvalget skriver ”Det folk, som af misforstået gæstmildhed eller verdensborgerlighed eller kristenkærlighed kaster statsborgerskabet i grams på sin arveret og på sit modersmål, ja et sådant folk vil ende med at se de fremmede opkaste sig til deres herrer”.

 

Stop for den forældede flygtningekonvention:

Flygtningekonventionen er fra 1951, altså fra mere end et halvt århundrede siden, så nu må det være på tide at gennemgå den og gøre den tidsvarende. Den tekniske udvikling gør det muligt for folk fra hele verden at komme og banke på den danske dør og vi er pligtige til at tage imod dem hvis de lever op til kravene i konventionen. Det kan ende med at have negative konsekvenser for både værtslandene og indvandregrupperne.

Det betyder ikke at vi ikke skal hjælpe folk i nød, det skal vi. Spørgsmålet er blot hvordan. Men hvorfor skal vi bruge enorme beløb på at integrere dem som har haft mulighed for og råd til at finansiere rejsen hertil mens de mindre ressourcestærke bliver ladt tilbage i nærområdet og måske ikke får den hjælp de har behov for?  Flygtningekonventionen skal laves om, vi og den øvrige verden skal som udgangspunkt hjælpe alle flygtningene i lokalområdet og stoppe udskilningsløbet om at komme til europa.

 

– Hvis man er enig i fremskridtspartiets politik og danske værdier/den danske grundlov, kan alle uanset religion stille op på partiets liste.