Fremskridtspartiets flygtninge og indvandrerpolitik

Flygtninge og indvandrerpolitik bliver ofte kædet sammen, og der er da også fælles elementer, nemlig indvandring/tilflytning til Danmark af udenlandske borgere.Vi er i Fremskridtspartiet er ikke modstandere af, at arbejdsduelige og arbejdtslystne mennesker fra andre lande bosætter sig i Danmark i kortere eller længere tid, hvis de brødføder sig selv.

I en situationn hvor der er mangel på arbejdtskraft i Danmark , er vi i Fremskridtspartiet tilhængere af, at vi bevarer det nuværende system med at give arbejdts og opholdstilladelse til udlændinge, der bliver tilbudt tidsbegrænset arbejde i Danmark. Når denne tidsbegrænsede periode er udløbet, skal de rejse hjem.

Vi er i Fremskridtspartiet lidt nervøs for den iver hvormed bla. Dansk Arbejdtsgiverforening søger at få udenlandsk arbejdtskraft til landet på grund af en midlertidig mangel på arbejdtskraft.Den dag bøtten vender og vi har rigeligt med arbejdtskraft, står vi måske med et utilsigtet problem hvis vi ikke tager højde for det i tide.

Vi husker fra historien, både Danmarks og tilbage i bibelhistorien, at folkevandringer altid har fundet sted mellem områder, når behov og muligheder forandrede sig. Vi husker roedykerne fra Polen, som kom til Lolland og Falster, kartoffelavlerne fra Tyskland, der af kongen i ca. 1760 blev inviteret til Vestjylland for at opdyrke heden og dyrke kartofler. Danmark inviterede også hollændere til Amager for at lærer danskerne at dyrke grøntsager.

I perioder med rigelig arbejdtskraft herhjemme rejste danskere i stort tal til Australien, Cannada, USA, særligt i slutningen af 1800 tallet og de første 30 år af 1900 tallet. De rejste ud for at arbejde og dyrke jorden.Både af de der rejste og af de der kom blev nogle, mens andre vendte tilbage til fædrelandet.Fælles for de her nævnte “vandringer” var ønsket om et bedre liv, arbejde og brød på bordet – arbejde for brød- ikke socialhjælp eller offentlig betalt sprogundervisning.Sådanne vandringer er Fremskridtspartiet positiv overfor også i fremtiden.Det kan værer med til at blande folkeslag og kulturer i positiv retning og dermed forhåbentlig afværge krig og ufred.