Fremskridtspartiet snart klar til digitale vælgererklæringer

Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele at den digitale vælgererklæringsindsamling snart står for døren! Hold dig derfor opdateret om nedenstående, sådan at du er klar til at give din vælgererklæring til fordel for Fremskridtspartiet.

“Den digitale løsning til afgivelse af vælgererklæringer er under udvikling, og der arbejdes i øjeblikket med at gøre systemet klar til idriftsættelse og få reglerne sat i kraft. Den præcise idriftsættelsesdato er endnu ikke kendt, men Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer på nuværende tidspunkt, at systemet kan idriftsættes sidst i foråret 2015. En mere præcis idriftsættelsesdato forventes at kunne meddeles inden udgangen af april 2015. (…) Afgivelsen af digitale vælgererklæringer vil fremover, når reglerne er sat i kraft, primært fungere digitalt. Vælgere med behov herfor vil dog også i fremtiden kunne afgive en vælgererklæring på papir. Vælgererklæringer afgivet på papir vil herefter skulle indrapporteres i det digitale system af partiet. Også for vælgeren vil processen fremover forme sig anderledes. I den nuværende papirbaserede proces skal vælgeren afgive CPR-nummer, folkeregisteradresse og underskrift til partiet. I den kommende digitale proces skal vælgerne blot afgive en e-mailadresse til kontakt og afgiver derefter selv vælgererklæringen i selvbetjeningsløsningen.”

– Økonomi og indenrigsministeriet