Landsmøde 2017

Indkaldelse til Landsmøde lørdag d. 28. okt. 2017 Landsmødet afholdes igen i år, som et en dags landsmøde, hvor indtegning til landsmødet starter kl. 11.00 og selve landsmødet starter kl. 12.00 og slutter senest kl. 17:00. Mødet afholdes på Aulum hotel. Jernbanegade 1, 7490 Aulum. På mødet skal vi bla. diskutere det kommende regions og- […]

Er du enig i følgende?

Stop for bureaukratiet i EU: Der skal afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang både i EU og herhjemme. Danmark skal ikke længere være duks i klassen og være de første til at gennemføre EU-reglerne før de andre lande, til skade for dansk erhverv. Det store rejsecirkus hvor hvor  Europaparlamentet  skiftevis holder til i henholdsvis […]

Fremskridt til folket

Nedlæg regionsrådene Regionsrådene skal nedlægges, det er jo alligevel staten der opkræver skatten til regionerne og som dermed i sidste ende har den politiske magt. Så kan staten udpege en professionel bestyrelse til at stå for hospitalsdriften.  De øvrige opgaver i regionerne fordeles mellem kommunerne og staten. Sænk skatterne Skatter og afgifter skal sættes ned, […]