HVORFOR FREMSKRIDTSPARTIET?

Fremskridtspartiet vil gøre Danmark til et godt land at leve i. Et land uden indkomstskat der dræber personlig virkelyst, et land med størst mulig personlig frihed. Flid, initiativ og produktivitet skal belønnes og ikke straffes. Et STORT Fremskridtsparti er garanti for, at demokrati ikke udhules gennem fagforeningstvang, kvælning af ytringsfriheden og yderligere forøgelse af den offentlige sektor. Samtidig skal der også sættes en stopper for flygtningestrømmen som kun er en byrde for det danske samfund. Men, vi tager stærk afstand fra racisme! Fremskridtspartiet arbejder for at skabe et samfund   med størst mulig frihed for den enkelte, et samfund der bygger på respekten for den enkeltes rettigheder og den private ejendomsret.Den offentlige sektor skal begrænses mest muligt der skal afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang.   
Det kan blive godt igen!
-Men det kræver, at ALLE danskere lærer at yde før de kan nyde.