Mærkesager

Danmark er faktisk et godt land, det danske folk har stærke rødder tilbage i historien. I fællesskab kan vi give Danmark og danskerne fremskridt. Men der er en række små og store problemer i det danske samfund, som vi skal have løst: Fremskridtspartiet har fra sin stiftelse af, altid haft følgende mærkesager At afskaffe indkomstskatten […]

Fremskridtspartiets flygtninge og indvandrerpolitik

Flygtninge og indvandrerpolitik bliver ofte kædet sammen, og der er da også fælles elementer, nemlig indvandring/tilflytning til Danmark af udenlandske borgere.Vi er i Fremskridtspartiet er ikke modstandere af, at arbejdsduelige og arbejdtslystne mennesker fra andre lande bosætter sig i Danmark i kortere eller længere tid, hvis de brødføder sig selv. I en situationn hvor der […]