Politik

Indkomstskattens afvikling:

Fremskridtspartiet arbejder for at afvikle indkomstskatten over en årrække således at den enkelte selv kan beholde hele sin indkomst. Indkomstskatten afvikles ved først og fremmest at hæve den skattefri bundgrænse år for år – det første år til  60.000 kr. -.

Nye skatter og afgifter eller forhøjelse af bestående vender Fremskridtspartiet sig mod med følgende undtagelser. Skatteomlægninger kan støttes, hvis de indebærer samtidige større nedsættelse af andre skatter og afgifter. Forureningsbekæmpelsesafgifter kan indføres eller øges (benzinafgift gradueres efter forurenings påvirkning, flylandingsafgiftsatser efter støjgrad, dåseølsafgift o.s.v.) Giftskatter og andre afgifter på sundhedsskadelige forteelser dækkes ikke af vores antiskatteforhøjelseholdning.

Af fhv. folketingsmedlem Ove Jensen                                    

Fremskridtspartiet ser det som en meget vigtig opgave at få afsluttet den økonomiske krise, som efterhånden rammer hele befolkningen på forskellige områder. Bla. stigende arbejdsløshed og risiko for et stigende antal tvangsauktioner. Det der efter fremskridtspartiets opfattelse kan løse krisen og få genskabt beskæftigelsen og optimismen, er at gennemføre mærkbare skattelettelser hurtigst muligt.

En mærkbar skattelettelse, som fremskridtspartiet har foreslået med en forhøjelse af den skattefri bundgrænse fra de nuværende 41.000 kr. til 60.000 kr. og 45 % i skat af den resterende skattepligtige indkomst giver skattelettelser til alle og vel at mærke uden at der indføres nye afgifter, altså et skattestop. Det skal genskabe optimismen og få folk til at tro på at vi hurtigt kan løse den økonomiske krise.

Det er lige sådan en saltvandsindsprøjtning som virkningerne af dette skatte forslag, der er brug for i den nuværende situation og det vil have en helt anden gunstig virkning end de tiltag som regeringen har gennemført, hvor man reelt har forhøjet verdens højeste skattetryk med flere milliarder kroner ved at vedtage alle mulige afgifter og dermed skabe mere usikkerhed og pessimisme i befolkningen.

Skattepligtig indkomst               Skat                     Marginal skatte %        Besparelse

100.000 kr.                                                                18.000 kr.                                             18%                                         8.954 kr.

150.000 kr                                                                 40.500 kr.                                             27%                                         8.102 kr.

200.000 kr.                                                                63.000 kr.                                             32%                                         7.249 kr.

250.000 kr.                                                                85.500 kr                                              34%                                         6.397 kr.

300.000 kr                                                              108.000 kr.                                             36%                                          5.545 kr.

350.000 kr.                                                             130.500 kr.                                             37%                                          7.810 kr.

400.000 kr.                                                             153.000 kr.                                             38%                                       14.985 kr.

500.000 kr.                                                             198.000 kr.                                             40%                                       33.257 kr.

1.000.000kr                                                            423.000 kr.                                            42%                                      124.625 kr.

 

 

Stop for bureaukratiet i EU:

Der skal afbureaukratiseres og regelsaneres i videst muligt omfang både i EU og herhjemme. Danmark skal ikke længere være duks i klassen og være de første til at gennemføre EU-reglerne før de andre lande, til skade for dansk erhverv. Det store rejsecirkus hvor hvor  Europaparlamentet  skiftevis holder til i henholdsvis Bryssel og Strasbourg skal stoppes straks. Kontrol ved grænserne og i lufthavene skærpes, ikke mindst i lyset af de seneste terrorangreb.

Danmark skal beholde den danske krone og ikke indføre euroen.

 

Det skal kunne betale sig at arbejde:

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er både af rent menneskelige, men også  økonomiske grunde væsentligt , at folk i den arbejdsdygtige alder kommer i beskæftigelse. Nedsættelse af skatten på arbejde vil gøre det mere attraktivt at tage et job. Sociale ydelser skal ikke være højere end at det det økonomisk kan betale sig at tage et arbejde. Førtidspensionering skal ikke bruges til at placere unge på livsvarige ydelser. Det er vigtigt at alle i den arbejdsdygtige alder, så vidt muligt kommer  i  beskæftigelse  i stedet for passivt, at modtage en ydelse uden at yde en indsats.

Fremskridtspartiet  - Vi er dit politiske   sporskifte!

Fremskridtspartiet
– Vi er dit politiske sporskifte!

 

 

Stop for den lemfældige tildeling af dansk statsborgerskab:

I en situation hvor der er mangel på arbejdskraft er vi i fremskridtspartiet  ikke modstandere af arbejds-duelige og arbejdsvillige mennesker fra andre lande bosætter sig i Danmark i kortere eller længere tid, hvis de brødføder sig selv. Men et sådant ophold skal ikke automatisk føre til at der efter en vis årrække tildeles dansk statsborgerskab. Grundtvig  der var med i den grundlovgivende forsamling  og den første formand for indfødsretsudvalget skriver ”Det folk, som af misforstået gæstmildhed eller verdensborgerlighed eller kristenkærlighed kaster statsborgerskabet i grams på sin arveret og på sit modersmål, ja et sådant folk vil ende med at se de fremmede opkaste sig til deres herrer”.

 

Fremskridtspartiet  - Et anker for danske værdier!

Fremskridtspartiet
– Et anker for danske værdier!

Stop for den forældede flygtningekonvention:

Flygtningekonventionen er fra 1951, altså fra mere end et halvt århundrede siden, så nu må det være på tide at gennemgå den og gøre den tidsvarende. Den tekniske udvikling gør det muligt for folk fra hele verden at komme og banke på den danske dør og vi er pligtige til at tage imod dem hvis de lever op til kravene i konventionen. Det kan ende med at have negative konsekvenser for både værtslandene og indvandregrupperne.

Det betyder ikke at vi ikke skal hjælpe folk i nød, det skal vi. Spørgsmålet er blot hvordan. Men hvorfor skal vi bruge enorme beløb på at integrere dem som har haft mulighed for og råd til at finansiere rejsen hertil mens de mindre ressourcestærke bliver ladt tilbage i nærområdet og måske ikke får den hjælp de har behov for?  Flygtningekonventionen skal laves om, vi og den øvrige verden skal som udgangspunkt hjælpe alle flygtningene i lokalområdet og stoppe udskilningsløbet om at komme til europa.

 

Miljøpolitik11075692_10205835188306325_144166139_o

Fremskridtspartiet går ind for et godt miljø og at vi skal værne om vores natur. Men der skal være plads til menneskelig aktivitet. I Danmark har vi kun penge til et godt miljø hvis vi sørger for at landbrug, fiskeri og industri kan skabe velfærd for samfundet, derfor skal jagten på landbruget og andre erhverv standses! Fremskridtspartiet ønsker gennem miljøpolitikken at sikre at ingen ved forurening krænker andres private ejendom eller helbred, samt at den, der forurener principielt må bære fulde omkostninger ved at rense efter sig og standse miljøsvineriet, når vores miljø udsættes for væsentlig belastning. Afgørelsen af, om miljøet er truet, skal bygge på seriøse undersøgelser og ikke styres af politiske mål. Man kommer dog ikke uden om, at kampen mod udledning af røg, støj, kvælstof, fosfor samt forskellige andre mere eller mindre skadelige stoffer, kan koste mere offentlig administration og flere skatteyderpenge, når miljøredningen skal gennemføres med påkrævet hurtighed. Især må der sættes ind mod giftstoffer og langsomt nedbrydelige kemiske forbindelser i naturen. Livet i have, vandløb og søer må ikke dræbes. Særligt i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at placere ansvaret for en forurening, er det en offentlig opgave at betale oprensningen. Forurenerne, der i mange tilfælde er industrivirksomhed og landbrug, kan kun klare oprydningen selv, hvis miljøkravene er realistiske og virksomhedernes konkurrenceevne er i orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hvis man er enig i fremskridtspartiets politik og danske værdier/den danske grundlov, kan alle uanset religion stille op på partiets liste.

 

Var dit ønskede politiske emne her ikke? Kontakt os, og find ud af vores mening.