Pressemeddelelse – Vælgererklæringer

Fremskridtspartiet indstiller indsamlingen af vælgererklæringer.

 

På baggrund af partiet ”Nye Borgerlige” har formået at indsamle tilstrækkeligt med vælgererklæringer til at kunne blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg, har Fremskridtspartiets hovedbestyrelse besluttet at stille indsamlingen af vælgererklæringer i bero.

Vi er på ingen måde overraskede over at det er lykkedes for det nye parti. Fremskridtspartiet har kunnet mærke en overvældende interesse og støtte når vi har været ude at samle vælgererklæringer, hvad enten det var på Folkemødet på Bornholm, Hjallerup marked eller andre steder. På rigtig mange områder og ikke mindst indvandring og flygtningepolitikken samt skatteområdet, er der stor overensstemmelse mellem De nye Borgerlige og Fremskridtspartiet. Skal der nævnes en væsentlig forskel er det at Fremskridtspartiet først vil mindske skattetrykket ved at hæve den skattefri bundgrænse.

I erkendelse af det blot vil give stemmespild med flere partier med næsten samme program har vi derfor valgt at stille indsamlingen af vælgererklæringer i bero. Vi vil så tage spørgsmålet op om hvad der videre skal ske, på partiets landsmøde i slutningen af oktober.

 

Landsformand fhv. medlem af folketinget Niels Højland tlf. 20662276

www.fremskridtspartiet.dk eller find Fremskridtspartiet på Facebook.