Anders Silberbauer

Blandemester Anders Silberbauer

Skattepolitikken er vigtig og bureaukratiet skal begrænses både i kommuner i regioner i staten og i EU. Flygtninge og indvandrepolitikken skal strammes op. Flygtningekonventionen fra 1951 skal moderniseres, verdenssamfundet må stå sammen om at yde den nødvendige hjælp i de områder der er ramt af krig og kriser. Flygtninge skal ikke have krav på at komme til Danmark. Tildeling af dansk statsborgerskab skal ske således som det var tanken da reglerne blev indført.